Loading the player ...


توزیع سود سهام شركت شیشه دارویی رازی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چنانچه حساب بانكی خود را به شركت اعلام ننموده‌اید، فرم ارسال اطلاعات بانكی را به صورت آنلاین ارسال كنید.و یا از طریق Saham@RaziGlass.com  و یا تلفن 66941199 (021)  به اطلاع امور سهام شركت برسانید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره حساب باید به نام صاحب سهم باشد. در غیر این صورت شركت از واریز وجوه سود سهام معذور خواهد بود.

در صورت تأخیر در اعلام شماره حساب بانكی، پرداخت سود در نوبت بعدی پرداخت انجام خواهد شد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹


زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه)


زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹


زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹


زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹


زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰