Loading the player ...


توزیع سود سهام شركت شیشه دارویی رازی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سود نقدی عملكرد سال 1399 برای هر سهم 400 ريال با زمان‌بندی پرداخت به پيوست تصويب گرديد.

 چنانچه حساب بانكی خود را در سجام ثبت ننموده‌اید، اطلاعات بانكی را به صورت آنلاین ارسال كنید. >>> 

و یا از طریق Saham@RaziGlass.com  و یا تلفن 66941199 (021)  به اطلاع امور سهام شركت برسانید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


زمانبندی پرداخت سود عملكرد سال 1399 (هر سهم 400 ريال)


زمانبندی پرداخت سود عملكرد سال 1398 (هر سهم 200 ريال)


زمانبندی پرداخت سود عملكرد سال 1397 (هر سهم 180 ريال)


زمانبندی پرداخت سود عملكرد سال 1396 (هر سهم 50 ريال)


زمانبندی پرداخت سود عملكرد سال 1395 (هر سهم 200 ريال)


زمانبندی پرداخت سود عملكرد سال 1394 (هر سهم 300 ريال)


زمانبندی پرداخت سود عملكرد سال 1393 (هر سهم 152 ريال)


زمانبندی پرداخت سود عملكرد سال 1392 (هر سهم 152 ريال)