ارسال اطلاعات شركتها

در صورتی كه يكی از تأمين كنندگان گروه رازی می‌باشيد، فرم زير را تكميل و ارسال كنيد.

عنوان شركت
نام شركت*
كد اقتصادی*
شناسه ملی*
آدرس*
كد پستی 10 رقمی*
تلفن*
دورنگار
عنوان مسؤول
نام مسؤول*
شماره موبايل*
نام بانك
شماره حساب*
ايميل*
تصوير گواهينامه ماليات ارزش افزوده

پس از تكميل و ارسال فرم، پيغام تأييد دريافت خواهيد كرد. لطفاً از ارسال مجدد فرم خودداری كنيد.


کد امنیتی:*
captcha