شیشه و مواد تشكیل دهنده آن

شیشه محصول طبیعی است كه از سه عنصر شن كوارتز، آهك و سدیم ساخته شده است. به منظور تولید محصولات شیشه‌ای بسته به رنگ آن تا 55% از شیشه بازیافت شده استفاده می‌گردد.

فرآیند ذوب

شیشه بازیافت شده با اضافه نمودن مواد خام در دمای 1580 درجه سانتیگراد ذوب می‌گردد. مهمترین منبع انرژی در انجام این فرآیند گاز طبیعی می‌باشد.

قالب گیری شیشه

پس از ذوب شیشه‌های بازیافتی، جریان مذاب شیشه توسط كانالی وارد قالب می‌شوند.در آخرین قالب گیری، شیشه شكل نهایی خود را به وسیله فشار هوا به دست می‌آورد.

آنیل كردن(باز پخت)

بطری قالب گیری شده –كه همچنان به رنگ قرمز و گرم است- در كوره آنیلینگ به آهستگی خنك می‌شود و تمامی تنتظیمات جهت رفع ناهماهنگی‌ها انجام می‌گیرد. طی مراحل پایانی اقداماتی در خصوص محافظت شیشه در برابر خراش‌ها و افزاش مقاومت آن در برابر شکستگی انجام می گیرد.