علائم تجاری

همه گروه‌ها علائم تجاری خاص خود را دارند:

دارویی رازی

همانطور كه در تصویر نشان داده شده محصولات شیشه دارویی رازی دارای نشان R می‌باشند.

شیشه تاكستان

همانطور كه در تصویر نشان داده شده محصولات شیشه بسته بندی تاكستان دارای نشان T و G می‌باشند.

بهین پویان صنعت

همانطور كه در تصویر نشان داده شده است محصولات شركت بهین پویان صنعت دارای نشان b و p می‌باشند.