گواهینامه‌ها

این شركت دارنده مدیریت كیفیت ایزو 9001:2008 و گواهینامه اصول ساخت خوب(GMP) می‌باشد.

GMP

اتاق پاك تحت استاندارد 100،000

شیشه دارویی رازی


ایزو 9001 و 10002

از سال 2002

شیشه بسته‌بندی تاكستان


ایزو 14001 و 18001