آرا شیشه زرین

پیشگام در زمینه بازیافت شیشه در ایران

كارخانه بازیافت به عنوان پیشتاز در زمینه بازیافت با هدف تبدیل ضایعات داخلی به خرده شیشه‌های قابل ذوب تاسیس شد. كه به موجب این امر گروه شیشه رازی حمایت خود را در زمینه حفاظت از محیط زیست و احیا انرژی و مواد خام اعلام می‌دارد.

تكنولوژی بازیافت شیشه

250تن/روز

كیفیت شیشه طی فرایند بازیافت كاهش نمی یابد بنابراین به طور مكرر قابل بازیافت است .

كارخانه بازیافت شیشه مجهز به ماشین های KRS آلمانی با ظرفیت بازیافت 250تن/روز می‌باشد.

تكنولوژی

تركیبات ضایعات زباله

ضایعات شیشه بایستی با تركیبات شیمیایی و با توجه به نوع مصرف و قابلیت پردازش به رنگ‌های مختلفی جدا گردند. شیشه مورد استفاده جهت تولید ظروف جدید به طور مكرر و نامحدود قابل بازیافت است


محیط زیست

مصرف انرژی

استفاده از شیشه‌های بازیافت شده در تولید منجر به صرفه جویی در مصرف مواد خام و كاهش مصرف انرژی و همچنین كاهش میزان ضایعات می گردد.

دفتر مركزی : ایران - تهران - خیابان فاطمی غربی - کوچه پروین - شماره 5.
تلفن : 99 11 94 66 (21) 98+       
داخلی: 336