توقف كوره شيشه بسته‌بندی تاكستان

توقف كوره شيشه بسته‌بندی تاكستان
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
كوره توليد شيشه بسته‌بندی تاكستان (عضو گروه رازی) جهت تعميرات سرد دوره‌ای به مدت 4 ماه از تاريخ 17 شهريور 1397 متوقف خواهد شد. در اين تعميرات ضمن نوسازی و به روز رسانی كليه خطوط توليد، ظرفيت توليد از 120 تن در روز به 150 تن در روز افزايش خواهد يافت. با اين افزايش، ظرفيت توليد سالانه اين كوره به 50.000 تن در سال خواهد رسيد.