برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه 1397 شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويی رازی (سهامی عام)

برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه 1397 شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويی رازی (سهامی عام)
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويی رازی (سهامی عام) بنا به دعوت در روزنامه كثيرالانتشار جمهوری اسلامی به شماره 11452 مورخ 1398/03/20 در ساعت 14:00 روز چهارشنبه 1398/04/12 با حضور 33/78 از سهام‌داران و بازرس قانونی شركت و نماينده سازمان بورس و  اوراق بهادار در محل دفتر شركت، واقع در: تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، قبل از خيابان جمالزاده، كوچه پروين، پلاک 5 تشكيل و تصميمات به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
  • مجمع  با پرداخت سود به ازای هر سهم 180 ريال از محل سود سال 1397 جمعاً به مبلغ 153.000.000.000 ريال موافقت نمود.
  • پس از رأی‌گيری به عمل آمده آقايان محمد صنعتی، احسان صنعتی، مهدي صنعتی، جعفر راثی‌زاده غنی و حسين نقی‌زاده به مدت 2 سال به عنوان اعضاء هيأت مديره انتخاب گرديدند.
  • مجمع بابت زحمات هيأت مديره محترم در سال 1397، ضمن تشكر با پرداخت 4.590.000.000 ريال به عنوان پاداش هيأت مديره موافقت نمود.
  • مؤسسه حسابرسی نوين‌نگر مانا به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده‌كاران به عنوان حسابرس و بازرس علي‌البدل برای سال مالی 1398 انتخاب گرديدند. 
  • روزنامه كثيرالانتشار دنيای اقتصاد براي درج آگهی‌های شركت تعيين شد.