زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1397

زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1397
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1397

به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 12 تير 1398، مقرر گرديد توزيع 
سود نقدی سهام شركت شيشه دارويی رازی عملكرد سال 1397 به ازای
  هر سهم 180 ريال
 به نحو زير انجام گردد: 

1- سهامداران داراي 500.000 سهم و كمتر به صورت يكجا در تاريخ        25 شهريور 1397
   2- ساير سهامداران :                                                                                                 
مرحله اول :    60 ريال به ازاي هر سهم                                              25 مرداد 1397
مرحله دوم :    60 ريال به ازاي هر سهم                                               25 آبان 1397
مرحله سوم :   60 ريال به ازاي هر سهم                                              25 دي 1397
-----------------------------------------------------------------------------------------
چنانچه حساب بانكی خود را به شركت اعلام ننموده‌ايد، اطلاعات بانكی خود را از لينك زير به صورت آنلاين ارسال كنيد.

-----------------------------------------------------------------------------------------
شماره حساب بايد به نام صاحب سهم باشد. در غير اين صورت شركت از واريز وجوه سود سهام معذور خواهد بود.
در صورت تأخير در اعلام شماره حساب بانكی، پرداخت سود در نوبت بعدی پرداخت انجام خواهد شد.