ادغام شركتهای شيشه دارویی رازی و شیشه بسته‌بندی تاكستان

ادغام شركتهای شيشه دارویی رازی و شیشه بسته‌بندی تاكستان
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
پيرو مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شركت كارخانجات توليدی شيشه دارویی رازی (سهامی خاص) ادغام دو شركت شیشه رازی و شيشه تاكستان با ثبت صورتجلسه ادغام در اداره ثبت شركتها به پايان رسيد.