گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 29 اسفند 1400

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 29 اسفند 1400
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (سهامي عام) بنا به دعوت در روزنامه كثيرالانتشار دنياي اقتصاد به شماره 5464 مورخ 11 خرداد 1401 در ساعت 15:00 روز چهارشنبه 25 خرداد 1401 با حضور اکثریت سهام‌داران و بازرس قانوني شركت و نماينده سازمان بورس و  اوراق بهادار در محل سالن فرهنگی تلاش برگزار شد.

مجمع با قرائت آياتي از قرآن و پخش سرود جمهوري اسلامي ایران آغاز شد. سپس رئیس، دو نفر به عنوان ناظر و همچنین دبیر جلسه انتخاب شدند تا جلسه به طور رسمی آغاز شود.
بعد از قرائت دستور جلسه، گزارش هيأ‌ت‌مديره و مديران و همچنين گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت (مؤسسه حسابرسي نوين نگر مانا) در خصوص وضعيت عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 ارائه و در اين خصوص بحث و تبادل نظر گرديد.

در ادامه تصميمات زیر اتخاذ و با اكثريت آراء سهامداران حاضر در مجمع مورد تصويب قرار گرفت :
  1. صورت‌هاي مالي سال مالي 1400 شامل ترازنامه و صورت‌هاي سود و زيان و سود و زيان  انباشته و گردش وجوه نقد و معاملات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و مورد تصويب قرار گرفت.
  2. مجمع با پرداخت سود به ازاي هر سهم 50 ريال از محل سود سال جاري موافقت نمود.
  3. پس از رأي‌گيري به عمل آمده آقايان مهدي صنعتي، سعيد صنعتي، مهدی بوژمهرانی، علی بهرامی نصب و شركت ‌حمل‌ و نقل باربري‌ شكوه ‌باران ‌ترابر تاكستان (سهامی خاص) به عنوان اعضاء اصلي و آقاي محمدرضا رضانژاد زنجانی به عنوان عضو علی‌البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند.
  4. مجمع ضمن تشكر بابت زحمات هيأت مديره محترم در سال 1400، با پرداخت پاداش هيأت مديره موافقت نمود.
  5. مؤسسه حسابرسي آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و مؤسسه حسابرسي بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس علي‌البدل براي سال مالي 1401 انتخاب گرديدند. تعيين حق الزحمه بازرس به هيأت مديره تفويض گرديد.
  6. روزنامه كثيرالانتشار دنياي اقتصاد براي درج آگهي‌هاي شركت تعيين شد.
  7. حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره براي سال 1401 تعيين و مورد تصويب قرار گرفت.
 مجمع در ساعت 16:30 به پایان رسید .