جزئیات افزایش سرمایه

جزئیات افزایش  سرمایه
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
به اطلاع سهامداران محترم می رساند، طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/01/26 ، افزایش سرمایه به مبلغ 8,000 میلیارد ریال (تعداد 8,000,000,000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) به شرح زیر انجام شد:

  1. تعداد 5,000,000,000 سهم به روش سلب حق تقدم به قیمت 1,600 ریال جمعاً به ارزش 8,000 میلیارد ریال در نماد «کرازیح» به صورت پذیره نویسی عرضه شد. نماد «کرازیح» مورخ 1402/02/27 بازگشایی شد و در کمتر از یک ساعت، همه 5 میلیارد سهم عرضه شده، توسط متقاضیان خریداری شد.
  2. تعداد 3,000,000,000 سهم (از محل مبلغ مازاد بر ارزش اسمی) به عنوان سهام جایزه به سهامدارانی که در تاریخ مجمع (1402/01/26) جزء سهامداران نماد «کرازی» بودند، تعلق خواهد گرفت. بدین صورت که تعداد سهام ایشان به به ازای هر 1,000 سهم، 142 سهم افزایش خواهد یافت.

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در حال پی گیری و انجام امور اداری ثبت افزایش سرمایه در اداره کل ثبت شرکت ها است و بعد از پایان فرآیندهای اداری، سهام جایزه و سهام مربوط به نماد «کرازیح» به پرتفوی سهامدارن اضافی خواهد شد.