ثبت افزایش سرمایه

ثبت افزایش سرمایه
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
به اطلاع سهامداران محترم می رساند، طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/01/26 ، افزایش سرمایه به مبلغ 8,000 میلیارد ریال (تعداد 8,000,000,000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) که از محل سلب حق تقدم انجام شد، پس از طی مراحل قانونی و اداری، در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران ثبت شد.

دریافت فایل ثبت افزایش سرمایه - صرف سهام.pdf