نمايشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2017

نمايشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2017
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
گروه شیشه رازی مقدم شما بازدید كنندگان را در بیست و سومین نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول
 (Euro Packaging 2017) از تاریخ 3 الی 6 آبان ماه 1396 در محل برگزاری نمایشگاه ها و همایش های تویاپ استانبول، سالن 5C، غرفه 503 گرامی می دارد.