زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1396 و اعلام شماره حساب

زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1396 و اعلام شماره حساب
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1396

به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 10 تير 1397، مقرر گرديد توزيع 
سود نقدی سهام شركت شيشه دارويی رازی عملكرد سال 1396 به ازای
  هر سهم 50 ريال
 به نحو زير انجام گردد: 

1- سهامداران داراي 500.000 سهم و كمتر به صورت يكجا در تاريخ        20 مرداد 1397
   2- ساير سهامداران :                                                                                                 
مرحله اول :    16 ريال به ازاي هر سهم                                              20 مهـر 1397
مرحله دوم :    17 ريال به ازاي هر سهم                                               20 آذر 1397
مرحله سوم :   17 ريال به ازاي هر سهم                                              20 بهمن 1397
-----------------------------------------------------------------------------------------
چنانچه حساب بانكی خود را به شركت اعلام ننموده‌ايد، اطلاعات بانكی خود را از لينك زير به صورت آنلاين ارسال كنيد.

-----------------------------------------------------------------------------------------
شماره حساب بايد به نام صاحب سهم باشد. در غير اين صورت شركت از واريز وجوه سود سهام معذور خواهد بود.
در صورت تأخير در اعلام شماره حساب بانكی، پرداخت سود در نوبت بعدی پرداخت انجام خواهد شد.