منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentraziglass.com3/5/2021 11:33:29 AMfaادغام شركتهای شيشه دارویی رازی و شیشه بسته‌بندی تاكستان1399/07/01http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/119/ادغام شركتهای شيشه دارویی رازی و شیشه بسته‌بندی تاكستان1399/07/01انتقال نماد شيشه رازی به تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران1399/07/09http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/118/انتقال نماد شيشه رازی به تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران1399/07/09گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه 1398 شركت كارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)1399/05/05http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/117/گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه 1398 شركت كارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)1399/05/05برگزاری مجمع عمومی ساليانه 1398 شركت كارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)1399/04/10http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/116/برگزاری مجمع عمومی ساليانه 1398 شركت كارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)1399/04/10ثبت افزایش سرمایه شركت شیشه دارویی رازی (كرازی) از مبلغ 850 به 1.200 میلیارد ریال و نحوه دریافت برگ سهام1398/11/26http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/115/ثبت افزایش سرمایه شركت شیشه دارویی رازی (كرازی) از مبلغ 850 به 1.200 میلیارد ریال و نحوه دریافت برگ سهام1398/11/26برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شركت كارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)1398/09/26http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/114/برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شركت كارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)1398/09/26پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما،2 الی 4 مهرماه 1398، مصلی تهران1398/06/01http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/112/پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما،2 الی 4 مهرماه 1398، مصلی تهران1398/06/01بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت بسته‌بندی استانبول ترکیه، 1 الی 4 آبان‌ماه 13981398/06/02http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/111/بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت بسته‌بندی استانبول ترکیه، 1 الی 4 آبان‌ماه 13981398/06/02ضیافت افطاری گروه شیشه رازی - 8 خردادماه 1398، هتل اسپیناس پالاس1398/03/08http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/108/ضیافت افطاری گروه شیشه رازی - 8 خردادماه 1398، هتل اسپیناس پالاس1398/03/08زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 13971398/04/13http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/107/زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 13971398/04/13برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه 1397 شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويی رازی (سهامی عام)1398/04/12http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/106/برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه 1397 شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويی رازی (سهامی عام)1398/04/12بيست و ششمين نمایشگاه بین‌المللی اگروفود، خردادماه 13981398/03/10http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/104/بيست و ششمين نمایشگاه بین‌المللی اگروفود، خردادماه 13981398/03/10دريافت مجوز ادغام1398/02/18http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/103/دريافت مجوز ادغام1398/02/18راه اندازی مجدد كوره شيشه تاكستان1397/11/10http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/102/راه اندازی مجدد كوره شيشه تاكستان1397/11/10توقف كوره شيشه بسته‌بندی تاكستان1397/06/10http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/100/توقف كوره شيشه بسته‌بندی تاكستان1397/06/10بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت بسته بندی استانبول ترکیه، 9 الی 12 آبان‌ماه 13971397/06/05http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/97/بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت بسته بندی استانبول ترکیه، 9 الی 12 آبان‌ماه 13971397/06/05چهارمين نمايشگاه بين‌المللی ايران فارما، مصلی تهران، 2 الی 4 مهرماه 13971397/05/15http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/96/چهارمين نمايشگاه بين‌المللی ايران فارما، مصلی تهران، 2 الی 4 مهرماه 13971397/05/15اعلام شماره حساب جهت واريز سود1397/05/14http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/95/اعلام شماره حساب جهت واريز سود1397/05/14افزايش سرمايه شركت شيشه دارويی رازی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 مهر 13961396/07/25http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/92/افزايش سرمايه شركت شيشه دارويی رازی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 مهر 13961396/07/25زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1396 و اعلام شماره حساب1397/04/10http://raziglass.com/fa/News/item/اخبار/91/زمان‌بندی پرداخت سود سهام كرازی عملكرد سال 1396 و اعلام شماره حساب1397/04/10